forklift golf-car battery wheelchair tram ship bus truck taxi motorbike tank tractor

Regenerácia a repasovanie

Regenerácia batérií

Stráca Vaša batéria „ dych“?
Nepostačuje s kapacitou na Vašu prevádzku?
Chcete predĺžiť životnosť Vašej batérie?
Chcete ušetriť nemálo finančných prostriedkov?

Obráťte sa na nás a Vašu batériu zregenerujeme.

Ako postupovať:

 • Zadajte Vaše kontaktné údaje a parametre batérie, v nižšie uvedenom formulári.
 • Do 24 hodín Vám vypracujeme cenovú ponuku s termínom realizácie.
 • Po odsúhlasení cenovej ponuky Vám batériu zregenerujeme do 7 kalendárnych dní od prevzatia.
 • V prípade že potrebujete náhradnú batériu, poskytneme Vám adekvátnu náhradu – bezplatne, počas doby regenerácie, Vašej batérie.
 • Ak nebude možné batériu zregenerovať na požadovanú kapacitu, odkúpime ju od Vás a navrhneme Vám kúpu novej batérie, alebo repasovanej s požadovanou kapacitou a zárukou.
Regenerácia batérií – kontaktujte nás
Predstavenie technológie

Základ technológie

 • Ide o technológiu regenerácie nefunkčných batérií len za pomoci elektriny, čo prispieva k šetrnosti životného prostredia a úspore energie.

Hlavný dôvod poškodenia batérie

 • Keďže batérie prechádzajú viacerými cyklami vybíjania a dobíjania alebo ostávajú vybité veľmi dlhú dobu, sulfát olova sa mení na pevnú kryštalickú formu a výkonnosť batérie sa výrazne zhoršuje.
 • Tieto kryštáliky sa nevracajú do elektrolytu vo forme kyseliny sírovej, pretože fyzicky zabraňujú tomu, aby sa elektrolyt dostal cez póry k doskám elektródy.
 • Tým pádom sa nie všetko olovo vracia na platne batérie a časom množstvo vygenerovanej elektriny klesá.

Účel technológie a mechanizmus regenerácie

 • Ak je v batériách napätie menšie ako 39,8V (pre 48V batérie) alebo ak je hustota elektrolytu menšia ako 1.15g/cm3, považujeme batériu za nefunkčnú (mŕtvu )
 • Na oživenie nefunkčnej (mŕtvej ) batérie je potrebné aby sa skryštalizovaná forma sulfátu olova rozpustila do elektrolytu.
 • S našou patentovanou technológiou a know – how vieme analyzovať vlastnosti jednotlivých batérií a stanoviť postup regenerácie prispôsobený pre konkrétnu batériu.
 • Aby sme oddelili sulfát od dosiek, je potrebné na elektródach aplikovať elektrické šoky s nízkou frekvenciou.
 • Na konci regenerácie sa väčšine batérií obnoví ich pôvodné napätie (nad 48,9 V) aj hustota elektrolytu (nad 1,27 g/cm3), čím získame stratenú kapacitu a nový produkt.

Ekologické a ekonomické riešenie olovených batérií

 • Nefunkčné (mŕtve) batérie sú považované za vysoko znečisťujúci odpad, pretože obsahujú toxické (jedovaté) olovo a kyselinu sírovú.
 • Životnosť batérie je približne 5 rokov a preto je potrebné ich pravidelne meniť, čo predstavuje finančnú záťaž pre konečného užívateľa.
 • Niektoré technológie, ktoré zabezpečujú opätovné použitie starých batérií sa už síce využívajú dlho, avšak pre trh už viac nie sú prijateľné, nakoľko ich použitím dochádza k ešte rozsiahlejšiemu znečisťovaniu životného prostredia.
 • Pracujeme s technológiu regenerácie batérií založenú len na základe využívania elektriny, ktorá je nie len ekonomicky výhodná pre zákazníka, ale aj omnoho šetrnejšia k životnému prostrediu.

Chemická reakcia olovených batérií

PbO2(+) + 2H2SO4 + Pb(-)
PbSO4(+) + 2H2O + PbSO4(-)

 • Keď sa batérie vybíjajú, obe elektródy oxid olova (PbO2, +) a elementárne olovo (Pb, -) sa menia na síran olovnatý (PbSO4) a zároveň sa kyselina sýrová a elektrolyt menia na vodu.
 • Pri nabíjaní sa síran olovnatý na oboch elektródach mení späť na elementárne olovo a oxid olova a zároveň sa sulfát rozpúšťa vo vode a vzniká kyselina sírová

Regenerujeme všetky druhy olovených batérií

forklift golf-car battery wheelchair tram ship bus truck taxi motorbike tank tractor


Repasovanie batérií

Máte nefunkčnú batériu?
Nechcete kupovať novú?
Obráťte sa na nás, my Vám ju sfunkčníme repasovaním.

Ako postupovať:

 • Zadajte Vaše kontaktné údaje a parametre batérie, v nižšie uvedenom formulári.
 • Do 24 hodín Vám vypracujeme cenovú ponuku a navrhneme konkrétne riešenie.
 • Po odsúhlasení cenovej ponuky a potvrdení objednávky Vám batériu zrepasujeme do 5 kalendárnych dní od prevzatia.
Repasovanie batérií – kontaktujte nás
Rozsah repasovania:

 • Vizuálna kontrola článkov, prepojovacích káblov, nabíjacieho kábla a nosiča
 • Kontrola hustoty elektrolytu a napätia článkov
 • Diagnostika a kapacitná skúška
 • Výmena poškodených článkov, prepojovacích káblov, nabíjacieho kábla, podľa miery poškodenia.
 • Vyčistenie nosiča a výmena vymedzovacích podložiek
 • Výmena nosiča (v prípade silnej korózie)


2014 – 2019 © Power Battery, s.r.o.
Grafický dizajn a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok