forklift golf-car battery wheelchair tram ship bus truck taxi motorbike tank tractor

Servis batérií

Chcete predĺžiť životnosť Vašej batérie až do 10 rokov?
Chcete ušetriť nemálo finančných prostriedkov?
Obráťte sa na nás, pre dlhodobú spoluprácu na servisné zabezpečenie Vašich batérií.

Ako postupovať:

 • Zadajte Vaše kontaktné údaje, v nižšie uvedenom formulári.
 • Do 24 hodín sa s Vami skontaktujeme prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.
 • Vypracujeme Vám návrh na spoluprácu o servisnom zabezpečení.
 • Dohodneme si s Vami osobné stretnutie s obhliadkou Vášho vozového parku.
Servis batérií – kontaktujte nás
Ak chcete predĺžiť životnosť Vašej batérie je potrebné ju pravidelne servisovať. Pravidelná kontrola stavu batérie Vám zabezpečí viac istoty vo Vašej prevádzke. Výpadok batérie Vám môže spôsobiť nemálo problémov ako aj nepriaznivý finančný dopad na prevádzku.

Preto Vám ponúkame profesionálnu údržbu a servis batérií kvalifikovanými technikmi našej spoločnosti, ktoré vykonávame najmodernejšou technológiou a prístrojovým vybavením.

Ponúkame Vám viac možností servisných služieb:

 • PRAVIDELNÚ SERVISNÚ ÚDRŽBU
 • NEPRAVIDELNÚ SERVISNÚ ÚDRŽBU
 • SERVISNÝ ZÁSAH

1.)    Pravidelná servisná údržba obsahuje :

 • kontrola dokumentácie o batérii
 • vizuálna kontrola nosiča batérie (deformácie, korózia), očistenie vonkajšej strany
 • kontrola izolácií, ochranných prvkov, typových štítkov, znakov polarity
 • kontrola hladiny a hustoty elektrolytu, v prípade potreby ich úprava na predpísané hodnoty
 • kontrola napätia jednotlivých článkov a nabíjacieho cyklu batérie
 • kontrola, očistenie a ošetrenie nabíjacieho kábla, zásuvky, konektorov
 • kontrola, očistenie a ošetrenie prepojov, v prípade potreby ich výmena
 • rekognoskácia znakov nesprávneho používania batérie
 • vizuálna kontrola AQ systému, očistenie hadíc, zátok a spojok
 • kontrola tesnosti a funkčnosti AQ systému
 • konzultácia s obsluhou o stave a prevádzke batérie
 • vykonanie záznamov o servisnej údržbe

Pravidelnú servisnú údržbu vykonávame na prevádzke zákazníka, jeden krát do mesiaca. V prípade že zákazník má požiadavku na iný cyklus pravidelnej servisnej údržby, prispôsobíme sa jeho požiadavkám a potrebám. Pravidelnú servisnú údržbu vykonávame na základe „ZMLUVY O SERVISNOM ZABEZPEČENÍ“. V prípade podpisu servisnej zmluvy, Vám garantujeme spoľahlivý chod Vašej batérie a predĺženie jej životnosti až do 10 rokov.

2.)    Nepravidelná servisná údržba

 • vizuálna kontrola nosiča batérie (deformácie, korózia), očistenie vonkajšej strany
 • kontrola izolácií, ochranných prvkov, typových štítkov, znakov polarity
 • kontrola hladiny a hustoty elektrolytu, v prípade potreby ich úprava na predpísané hodnoty
 • kontrola napätia jednotlivých článkov a nabíjacieho cyklu batérie
 • kontrola, očistenie a ošetrenie nabíjacieho kábla, zásuvky, konektorov
 • kontrola, očistenie a ošetrenie prepojov, v prípade potreby ich výmena
 • vizuálna kontrola AQ systému, očistenie hadíc, zátok a spojok
 • kontrola tesnosti a funkčnosti AQ systému

Na požiadanie zákazníka vykonávame nepravidelnú servisnú údržbu, ktorá obsahuje nepravidelné a neplánované zásahy vykonávané do 48 hodín od nahlásenia. Do tohto času sa nezapočítavajú dni pracovného kľudu, pracovného pokoja a štátnych sviatkov. Nepravidelnú servisnú údržbu vykonávame zvyčajne u zákazníkov, ktorí majú 1-2 vozíky a pravidelná údržba by ich finančne zaťažila.

3.)    Servisný zásah

Na požiadanie zákazníka vykonávame servisný zásah pri akomkoľvek probléme s batériou, do 48 hodín. Na prevádzke zákazníka vykonáme diagnostiku a zistíme príčinu nefunkčnosti batérie. Potom sa dohodneme na ďalšom postupe a riešenií.


2014 – 2019 © Power Battery, s.r.o.
Grafický dizajn a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok