forklift golf-car battery wheelchair tram ship bus truck taxi motorbike tank tractor

Komplexná ponuka pre batérie a akumulátory

Spoločnosť POWER BATTERY, s.r.o. sa zaoberá komplexnými službami v oblasti batérií a akumulátorov. Svojim partnerom ponúkame starostlivosť o batérie po celú dobu ich životného cyklu – predaj nových batérií, pravidelnú údržbu, servis, regeneráciu, repasovanie, prenájom a poradenstvo ako aj výkup použitých batérií a ich recykláciu. 

Pôvodcom odpadov (batérií a akumulátorov) ponúkame:

 • zapožičanie kontajnerov na zber - Powerboxov, 
 • prepravu a zber batérií a akumulátorov z celého územia Slovenskej republiky,
 • zber odpadov v zariadení na zber odpadu,
 • prípravu na opätovné použitie ako aj regeneráciu batérií a akumulátorov, 
 • recykláciu batérií a akumulátorov
Naši školení pracovníci zabezpečujú nakladanie s nebezpečným odpadom – použitými batériami a akumulátormi na vysokej odbornej úrovni, čo zaručuje vysokú úroveň ochrany životného prostredia. Prepravu použitých batérií a akumulátorov zabezpečujeme vlastnými dopravnými prostriedkami spĺňajúcimi kritériá ADR ako aj platnú legislatívu v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom.

 Výrobcom batérií a akumulátorov ponúkame:

 • plnenie zákonných povinností výrobcov (dovozcov) automobilových a priemyselných batérií a akumulátorov
 • zber, prepravu, zhodnocovanie batérií a akumulátorov
 • garancia vyzbierania dohodnutého množstva uvedeného na trh
 • potvrdenie o zhodnotení batérií a akumulátorov
 • zápis do Registra výrobcov/dovozcov batérií a akumulátorov, a nahlasovanie zmien,
 • vedenie evidencie a podávanie hlásení  a uchovávanie ohlasovaných údajov
 • splnenie informačných povinností vo vzťahu ku konečným používateľom vyhradených výrobkov

 Viac informácií

Ubezpečujeme Vás, že všetky služby vykonávame efektívne a na profesionálnej úrovni v zmysle zákona o odpadoch a ďalších legislatívnych predpisov. Zhodnotenie použitých batérií a akumulátorov vykonávame prostredníctvom našich zmluvných partnerov.

V prípade Vášho záujmu o spoluprácu nás kontaktujte e-mailom alebo telefonicky a pripravíme Vám ponuku ušitú na mieru. 

Našim prvoradým cieľom je maximálne uspokojiť potreby a požiadavky zákazníka. S naším profesionálnym tímom pracovníkov, to vieme dosiahnuť a to viacerými spôsobmi, ktoré Vám ponúkame.


2014 – 2019 © Power Battery, s.r.o.
Grafický dizajn a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok