Komplexné riešenia
batérií a akumulátorov

Naša ponuka
Spoločnosť Power Battery

Spoločnosť POWER BATTERY

Spoločnosť POWER BATTERY, s.r.o. pôsobí na trhu od roku 2013. Patríme medzi jednu z najvýznamnejších spoločností v poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve. Hlavnou činnosťou je nakladanie s nebezpečným odpadom, konkrétne batériami a akumulátormi. Komplexne zabezpečujeme výkup, zber, prepravu a recykláciu použitých batérií a akumulátorov v rámci celej Slovenskej republiky. 

Máte záujem o spoluprácu s našou spoločnosťou?

Zavolajte nám, odpovieme na každú Vašu otázku. Sme tu pre Vás.