Servis akumulátorov a batérií

Ponúkame Vám profesionálnu údržbu a servis batérií kvalifikovanými technikmi našej spoločnosti, ktoré vykonávame najmodernejšou technológiou a prístrojovým vybavením.

Servis akumulátorov a batérií

Servis predĺži životnosť

Ak chcete predĺžiť životnosť Vašej batérie je potrebné ju pravidelne servisovať. Pravidelná kontrola stavu batérie Vám zabezpečí viac istoty vo Vašej prevádzke. Výpadok batérie Vám môže spôsobiť nemálo problémov ako aj nepriaznivý finančný dopad na prevádzku.

 

Ponúkame Vám viac spôsobov servisu:

Pravidelná servisná údržba 

Pravidelnú servisnú údržbu vykonávame na prevádzke zákazníka, jedenkrát do mesiaca. V prípade že zákazník má požiadavku na iný cyklus pravidelnej servisnej údržby, prispôsobíme sa jeho požiadavkám a potrebám. Pravidelnú servisnú údržbu vykonávame na základe „ZMLUVY O SERVISNOM ZABEZPEČENÍ“. V prípade podpisu servisnej zmluvy, Vám garantujeme spoľahlivý chod Vašej batérie a predĺženie jej životnosti až do 10 rokov.

 •  kontrola dokumentácie o batérii
 • vizuálna kontrola nosiča batérie (deformácie, korózia), očistenie vonkajšej strany
 • kontrola izolácií, ochranných prvkov, typových štítkov, znakov polarity
 • kontrola hladiny a hustoty elektrolytu
 • kontrola napätia jednotlivých článkov a napájacieho cyklu batérie
 • kontrola, očistenie a ošetrenie napájacieho kábla, zásuvky, konektorov
 • kontrola, očistenie a ošetrenie prepojov, v prípade potreby ich výmena
 • rekognoskácia znakov nesprávneho používania batérie
 • vizuálna kontrola AQM systému, očistenie hadíc, zátok a spojok
 • vysatie vody z nosiča
 • kontrola tesnosti a funkčnosti AQM systému
 • konzultácia s obsluhou o stave a prevádzke batérie
 • vykonanie záznamov o servisnej údržbe

Nepravidelná servisná údržba

Na požiadanie zákazníka vykonávame nepravidelnú servisnú údržbu, ktorá obsahuje nepravidelné a neplánované zásahy vykonávané do 48 hodín od nahlásenia. Do tohto času sa nezapočítavajú dni pracovného kľudu, pracovného pokoja a štátnych sviatkov. Nepravidelnú servisnú údržbu vykonávame zvyčajne u zákazníkov, ktorí majú 1 až 2 vozíky a pravidelná údržba by ich finančne zaťažila.

 

Servisný zásah

Na požiadanie zákazníka vykonávame servisný zásah pri akomkoľvek probléme s batériou, do 48 hodín. Na prevádzke zákazníka vykonáme diagnostiku a zistíme príčinu nefunkčnosti batérie. Potom sa dohodneme na ďalšom postupe a riešení.

V prípade záujmu Vám pripravíme ponuku šitú na mieru.

+421 905 750 613 | dispecing@powerbattery.sk