Médiá

Čo s batériami po ich životnosti.

batérie patria nepochybne medzi najhlavnejšie časti elektromobilov. Veľkou výzvou je ekologické spracovanie poškodených a nefunkčných batérií, ktoré sa stávajú nebezpečným odpadom.

V prípade Vášho záujmu o spoluprácu nás kontaktujte.

+421 908 352 123 | obchod@powerbattery.sk