Spoločnosť Power Battery

Spoločnosť
Power Battery

Spoločnosť POWER BATTERY, s.r.o. vznikla v roku 2013. Od začiatku svojho vzniku mala ambiciózny plán stať sa jednotkou na trhu so zberom nebezpečného odpadu, konkrétne batérií a akumulátorov. Hlavné motto spoločnosti je život v čistejšom a zdravšom životnom prostredí, čo sa nám úspešne darí napĺňať. 

Každý deň vyzbierame a následne zrecyklujeme cez 13 000 kg batérií a akumulátorov.

Profesionálny tím pracovníkov zabezpečuje zber a výkup po celej Slovenskej republike.

Obchodné zastúpenie máme rozmiestnené plošne, tak aby sme pružne reagovali na požiadavky  našich zákazníkov vo všetkých regiónoch Slovenska.

Spoločnosť ročne vyzbiera a následne zrecykluje 3 150 000 kg odpadu - použitých batérií a akumulátorov. U viac ako 709 partnerov, miest, obcí, firiem a inštitúcií máme umiestnených cez 1 453 zberných nádob (Power Boxov), čo nás radí na druhé miesto na slovenskom trhu.

Jednou z ďalších činností je spracovateľská činnosť, kde vykonávame opätovné použitie opotrebovaných batérií a akumulátorov a predávame ich na trhu. Komplexnosť našich služieb v tejto oblasti uzatvára servis, regenerácia a repasovanie priemyselných batérií a akumulátorov, predaj nových automobilových a priemyselných batérií a náhradných dielov.

Spoločnosť POWER BATTERY, s.r.o. získala autorizáciu od MŽP SR, na činnosť Tretej osoby podľa Zákona č. 79/2015 Z. z. o vyhradených povinnostiach výrobcov, autorizáciu na prípravu na opätovné použitie, ako spracovateľskú činnosť. Spoločnosť podporuje rôzne charitatívne, spoločenské a športové podujatia.

3150 t

Zber za rok

709

Partnerov

1453

Zberných nádob

995

Zberných miest

V prípade Vášho záujmu o spoluprácu nás kontaktujte.

+421 908 352 123 | obchod@powerbattery.sk