Spolupráca

Naša spoločnosť sa zaoberá komplexným zberom, prepravou a zhodnotením použitých, nefunkčných, ako aj poškodených lítiových batérií, akumulátorov a článkov od roku 2020. Za toto obdobie sme sa stali profesionálmi a zároveň lídrami v oblasti nakladania s odpadovými lítiovými batériami v  Slovenskej republike. 

Spolupracujte s nami ...

Ak ste držiteľom, alebo pôvodcom týchto batérií, neváhajte nás osloviť na spoluprácu.

Spolupráca

Ponúkame: 

 • Zber a prepravu našimi dopravnými prostriedkami v rámci celej SR (spĺňajúcimi predpisy ADR) 
 • Zhodnotenie batérií, akumulátorov a článkov v rámci EÚ 
 • Bezplatné zapožičanie certifikovaných zberných nádob pre našich zmluvných partnerov 
 • Potrebný protipožiarny materiál a príslušenstvo „pod jednou strechou“ 
 • Lepšie cenové podmienky pre zmluvných partnerov (až o 20%) 
 • Poradenstvo pri ukladaní a skladovaní lítiových batérií, akumulátorov a článkov 
 • Vypracovanie dokumentov pre každú prepravu 
 • Profesionálny prístup

Požiadavky pri objednávke 

Držiteľ/Pôvodca zašle písomnú objednávku, ktorá musí obsahovať: 

 • fotodokumentáciu, 
 • kartu bezpečnostných údajov (KBÚ),
 • množstvo batérií,
 • druhy batérií, 
 • technický stav batérií.

Cena za zhodnotenie odpadu sa odvíja od 

 • Technického stavu Li-batérie 
 • Zloženia oxidu kovov v Li-batérií 
 • Obchodného vzťahu 

Druhy lítiových batérií   

 • Prenosné (v prístrojoch a prenosných zariadeniach)
 • Priemyselné (určené na priemyselné a profesionálne použitie, alebo sú použité v dopravných prostriedkoch poháňaných elektrickou energiou)

Katalógové číslo podľa katalógu odpadov 

 • 160605 a 200134 

UN KÓD 

 • 3090 – nedobíjateľné batérie 
 • 3480 – dobíjateľné akumulátory
Spolupráca

Technický stav použitých a/alebo nefunkčných a/alebo poškodených lítiových batérií a akumulátorov (miera poškodenia) určený pred odberom 

 • Nepoškodené – identifikované ako chybné, skončila im životnosť, nefunkčné 
 • Poškodené – nafúknuté, zlomené kontakty, mierne poškodenie vonkajšieho obalu nosiča, články mechanicky nepoškodené  
 • Kriticky poškodené – fyzicky alebo mechanicky poškodené (vytečené články, silná deformácia celej batérie, batéria zhorela, vyhorené články, skratovaná batéria, poškodený vonkajší obal aj s článkami, s tendenciou nebezpečnej reakcie určitých článkov) – špeciálny Li-box 

Prislúchajúce zberné nádoby určené podľa technického stavu použitých a/alebo nefunkčných a/alebo poškodených lítiových batérií a akumulátorov 

 • Nepoškodené – plastový box určený na lítiové batérie, ktorý je z tvrdšieho plastu. Kovové sudy (60l a 115l – vhodné na prenosné li-batérie, napríklad tie z AKU)  
 • Poškodené - plastový box určený na lítiové batérie, ktorý je z tvrdšieho plastu. Kovové sudy (60l a 115l), v individuálnych prípadoch špeciálny kovový box  
 • Kriticky poškodené – špeciálny kovový box 

Ukladanie Li- batérií do zberných nádob partner uskutočňuje na základe bezpečnostných pokynov, ktoré vypracovala spoločnosť POWER BATTERY. Ich dodržanie je podmienkou odberu lítiových batérií, akumulátorov a článkov (viď príloha)

Spolupráca

 

Doplnkový sortiment nevyhnutný pri preprave a skladovaní použitých lítiových batérií 

 • Vermikulit – elektrický nevodivý sypký materiál. Dostupnosť podľa aktuálnych skladových zásob 
 • Vermikulitové dosky – elektrický nevodivý materiál, ktorý má vysoké tepelnoizolačné vlastnosti . Hrúbka dosky 20 – 30 mm, rozmery na požiadavku 
 • Sypký zhášací materiál – suché hasenie, materiál sa pri horení roztaví a vytvorí nepriepustnú vrstvu, ktorá  zahasí požiar. Dostupnosť podľa aktuálnych skladových zásob 
 • Nehorľavé sklolaminátové plachty – určené na rýchle zahasenie, alebo utlmenie ohňa. V prípade požiaru sa oheň, dym a toxické výpary pod plachtou zadusia a znížia teplotu. Dostupnosť podľa aktuálnych skladových zásob 

Nebezpečnosť v závislosti od nariadení 

 • Zákon o odpadoch č.79/2015 Z.z. nedefinuje použité lítiové batérie a akumulátory ako nebezpečný odpad a preto nie je na prepravu takéhoto odpadu potrebný sprievodný list nebezpečného odpadu.
 • Na rozdiel od Zákona o odpadoch, ADR predpisy vyplývajúce z Európskej dohody o cestnej preprave nebezpečných vecí tento odpad za kategorizovali ako nebezpečný tovar, a preto je na prepravu nutné na mieste odberu vypĺňať prepravný doklad na vnútroštátnu prepravu nebezpečného odpadu a je nevyhnutné dodržať všetky povinnosti ktoré z týchto predpisov vyplývajú.

Bližšie informácie k spolupráci v Prílohách - (sú chránené heslom, kontaktujte obchod@powerbattery.sk)

 

V prípade Vášho záujmu o spoluprácu nás kontaktujte.

+421 905 750 613 | obchod@powerbattery.sk