Servisné spoločnosti

Servisné spoločnosti

Ponúkame Vám

 • ZBER VŠETKÝCH DRUHOV BATÉRIÍ A AKUMULÁTOROV
  (olovené, nikel-kadmiové (Ni-Cd), lítiové (Li-Ion), alkalické, autobatérie, priemyselné batérie a akumulátory, prenosné batérie)
 • BEZPLATNÉ ZAPOŽIČANIE CERTIFIKOVANÝCH OBALOV
  na zhromažďovanie batérií a akumulátorov
 • ZBER, PREPRAVU BATÉRIÍ A AKUMULÁTOROV 
  vozidlami spĺňajúcimi podmienky na prepravu nebezpečných odpadov ako aj medzinárodnú prepravu nebezpečného tovaru (ADR)
 • VÁŽENIE
  priamo pri preberaní odpadu
 • ZVOZ
  z celého územia Slovenskej republiky
 • VÝKUP ZA NAJVÝHODNEJŠÍCH PODMIENOK
  na trhu
 • VYPRACOVANIE DOKUMENTOV
  pre každú prepravu: sprievodné listy nebezpečného odpadu, nákladný list na prepravu nebezpečného odpadu, atď.
 • PORADENSTVO
  v oblasti plnenia povinností z hľadiska zákona o odpadoch

Zabezpečujeme zber odpadu s týmito kódmi

16 0601 N olovené batérie
16 06 02 N niklovo-kadmiové batérie
16 06 03 N batérie obsahujúce ortuť
16 06 04 O alkalické batérie (okrem 16 06 03)
16 06 05 O iné batérie a akumulátory
20 01 33 N batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06 03
a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie
20 01 34 O batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33

 

STAŇTE SA NAŠIM ZMLUVNÝM PARTNEROM A ZÍSKAJTE VIAC

Výhody zmluvných partnerov

 • vyššia cena až do 10%
 • pevne stanovená cena
 • cena podľa LME
 • cena dohodou pri každom odbere
 • v cene je zahrnutá doprava
 • prednostné odobratie odpadu
 • prednostné riešenie problémov s lítiovými batériami
 • bezodplatné zapožičanie powerboxov, počas celej doby zmluvného vzťahu
 • bezodplatné poradenstvo a konzultácie legislatívy odpadového hospodárstva a zákona o odpadoch

Nezmluvní partneri

 • cena výkupu je individuálna a odvíja sa od množstva a pravidelnosti odobratých batérií a akumulátorov
 • v cene je zahrnutá doprava spoločnosťou POWER BATTERY, s.r.o., ktorej vozidlá spĺňajú všetky podmienky prepravy nebezpečného odpadu (ADR)
 

V prípade Vášho záujmu prosím kontaktujte náš dispečing.

+421 918 493 495 | logistika@powerbattery.sk