Projekty a kampane

Testy horenia a hasenia

Zúčastňujeme sa na testoch horenia a hasenia batérií v spolupráci s Hasičským a záchranným zborom. Preto sme schopný zákazníkom poskytnúť podporu v bezpečnom nakladaní z lítiovými batériami a zabezpečiť najvhodnejší protipožiarny a hasiaci materiál.

Zistiť viac

Kultúra a šport

Podpora kultúrnych a športových podujatí je tou správnou cestou ako zvýšiť povedomie o správnom nakladaní z nebezpečným odpadom.

Zistiť viac

V prípade Vášho záujmu o spoluprácu nás kontaktujte.

+421 905 750 613 | dispecing@powerbattery.sk