Sypký zhášací materiál

Sypký zhášací materiál

Ide o sypký materiál, ktorý je vhodný na hasenie alebo kontrolu ťažkých požiarov, kde bežné hasiace prostriedky zlyhávajú, alebo by viedli k veľkým škodám. Hodí sa aj v situáciách, kde by použitie iných hasiacich prostriedkov spôsobilo environmentálnu záťaž.  Sypký zhášací materiál tepelne izoluje batériu, nakoľko pri vysokej teplote (nad 1050°C) sa začne topiť, pričom vytvorí uzavretú a tepelne izolačnú vrstvu okolo zdroja požiaru. Ide o ľahší materiál ako kvapaliny, preto plávajú na povrchu, kde vytvoria tepelne izolačnú vrstvu.

Vhodné na hasenie požiarov: 

 • Lítiových batérií 
 • Kovov 
 • Horľavých kvapalín 

Funkcie a vlastnosti zhášacieho materiálu pri hasení lítiových batérií 

Najideálnejší suchý hasiaci prostriedok, ktorý tepelne izoluje horiacu batériu.  

 • Zakrytie horľavého materiálu 
 • Ľahšie ako piesok  
 • Tepelne odolné do 1050oC. Pri vyšších teplotách sa začne topiť a vytvárať uzavretú a tepelne izolačnú vrstvu okolo zdroja požiaru 
 • Redukcia horľavých reakčných plynov pomocou pórov  
 • Chladiaci efekt 
 • Absorbujú elektrolyt 
 • Nízka elektrická a tepelná vodivosť 
 • Opakovateľne použiteľný 
 • Bez údržbový 
 • Odolný proti starnutiu  

BALENIE:

 • Vrecká o rozmeroch: 320 x 260 mm, 370 x 240 mm, 370 x 300 mm  

V prípade vášho záujmu o kúpu doplnkového sortimentu nás kontaktuje, radi vám pomôžeme

+421 908 352 123 | obchod@powerbattery.sk